لوله و اتصالات محافظ هادی UPVC

آزمایشگاه همکار شرکت پارس آزمای جامع با ارائه خدمات آزمایشگاهی دقیق و قابل استناد در زمینه لوله و اتصالات UPVC  محافظ هادی برق مطابق با آزمون های استانداردهای بین الملی و ملی تلاش می کند ایمنی و عملکرد محافظ های هادی را افزایش دهد.

فهرستی از آزمون‌های مربوط به  لوله های محافظ هادی برقی UPVC  به شرح ذیل می باشد:

 

ردیف آزمون ها شماره استاندارد
۱ آزمون ابعادی
۱-۱ اندازه گیری قطر خارجی

ISIRI 11215-1

۲-۱ میانگین قطر خارجی

ISIRI 11215-1

۳-۱ حداقل قطر خارجی

ISIRI 11215-1

۲ آزمون مکانیکی
۱-۲ آزمون بهم فشردگی

ISIRI 11215-1

۲-۲ آزمون ضربه

ISIRI 11215-1

۳-۲ آزمون خمش

ISIRI 11215-1

۴-۲ آزمون استقامت کششی

ISIRI 11215-1

۳ آزمون  دمایی
۱-۳ آزمون مقاومت در برابر گرما

ISIRI 11215-1

۲-۳ آزمون گسترش آتش

ISIRI 11215-1

۴ آزمون الکتریکی
۱-۴ آزمون استقامت دی الکتریکی

ISIRI 11215-1

۲-۴ آزمون مقاومت عایقی

ISIRI 11215-1

 

 

لوله و اتصالات محافظ هادی UPVC

You May Also Like