تست سیم و کابل برق و مخابرات

پیشنهادات خدماتی ما شامل بررسی و ارزیابی دقیق انواع مختلف سیم و کابل با استانداردهای ملی و بین المللی برای افزایش ایمنی، بالابردن عملکرد وکیفیت محصولات می باشد. شرکت آزمایشگاه همکار پارس آزما جامع  آمادگی خود را برای همکاری و عقد قرارداد با تمامی ادارات و سازمان های استاندارد ، تولید کنندگان سیم و کابل و ادارات برق اعلام میدارد.

فهرستی از آزمون‌های مربوط به سیم و کابل ها با عایق و روکش پلی وینیل کلراید :

 

ردیف

آزمون ها

شماره استاندارد

۱ آزمون‌های ابعادی
۱-۱ اندازه‌ گیری ضخامت عایق ISIRI 5525-1-1

۲-۱

اندازه‌ گیری ضخامت روکش‌های غیر فلزی ISIRI 5525-1-1
۳-۱ اندازه‌ گیری ابعاد کلی ISIRI 5525-1-1
۲ آزمون مکانیکی
۱-۲ اندازه‌ گیری استقامت کششی و ازدیاد طول  قبل از کهنگی ISIRI 5525-1-1
۲-۲ اندازه‌ گیری استقامت کششی و ازدیاد طول پس از کهنگی ISIRI 5525-1-1
۳-۲

آزمون تلفات جرم

 

ISIRI 5525-3-2
۳  آزمون دمایی
۱-۳ آزمون ضربه در دمای پائین ISIRI 5525-1-4
۲-۳ آزمون شوک حرارتی ISIRI 5525-509
۳-۳ آزمون فشار در دمای بالا ISIRI 5525-3-1
۴-۳ آزمون گسترش شعله در سیم ها ISIRI 3081
۵-۳ آزمون گسترش شعله در کابل‌ها ISIRI 3081
۴ آزمون الکتریکی
۱-۴ اندازه ‌گیری مقاوت عایقی ISIRI 607-2
۲-۴ اندازه‌ گیری مقاوت الکتریکی هادی ISIRI 607-2
۳-۴ آزمون ولتاژ روی کابل تکمیل شده ISIRI 607-2
۴-۴ آزمون ولتاژ روی رشته‌ها ISIRI 607-2

تست پروفیل ورق و در و پنجره Upvc

پروفیل در و پنجره  UPVC  

در سالهای اخیر توجه زیادی در خصوص استانداردسازی صورت گرفته است، آزمون‌های مربوط به پروفیل در و پنجره upvc   مطابق با استاندارد ملی ایران با شماره  ۱۲۲۹۱، در این مجموعه انجام می‌پذیرد.

فهرستی از آزمون‌های مربوط به پروفیل در و پنجره UPVC :

ردیف آزمون ها شماره استاندارد
۱ وضعیت و شکل ظاهری پروفیل ISIRI 12291
۲ آزمون‌های ابعادی
۲-۱ اندازه‌ گیری ابعاد ( طول و عرض) پروفیل ISIRI 12291
۲-۲ اندازه‌ گیری ضخامت دیواره ها – سطح قابل رویت ISIRI 12291
۲-۳ اندازه‌ گیری ضخامت دیواره ها – سطح غیرقابل رویت ISIRI 12291
۲-۴ اندازه‌ گیری انحراف از راست بودن در یک متر ISIRI 12291
۲-۵ اندازه‌ گیری جرم واحد طول ISIRI 12291
۳ آزمون مکانیکی
۳-۱ اندازه‌ گیری مقاومت ضربه ISIRI 9277-2
۳-۲ اندازه‌ گیری مقاومت ضربه پس از هوازدگی مصنوعی ISIRI 12292
۳-۳ اندازه‌ گیری مقاومت جوش گوشه ها و اتصالات T  شکل ISIRI 10930
۳-۴ اندازه‌ گیری خواص خمشی ISIRI 357
۳-۵

ثبات رنگ پس از هوازدگی مصنوعی *E

 

ISIRI 12292
۳-۶

ثبات رنگ پس از هوازدگی مصنوعی* b

ISIRI 12292
۴  آزمون دمایی
۴-۱ آزمون برگشت حرارتی – پروفیل اصلی ISIRI 10787
۴-۲ آزمون برگشت حرارتی – پروفیل کمکی ISIRI 10787
۴-۳ تغییرات ظاهری پس از قرارگرفتن در معرض دمای ᴄᵒ۱۵۰ ISIRI 10786
۴-۴ تعیین دمای نرمی ویکات ISIRI 10786

تست لوله و اتصالات آب و فاضلاب Upvc

لوله و اتصالات  آبرسانی و فاضلابی  UPVC, PVC

آزمایشگاه همکار پارس آزمای جامع  با تأمین تجهیزات کامل و به روز  و کادر علمی مجرب ، قادر به ارائه خدمات آزمون دقیق  در زمینه لوله و اتصالات  UPVC, PVC آبرسانی و فاضلابی می باشد.

فهرستی از آزمون‌های مربوط به  لوله و اتصالات آب و فاضلابی UPVC ، PVC  انجام شده، به شرح ذیل می باشد.

ردیف آزمون ها

شماره استاندارد

۱

آزمون وضعیت ظاهری و رنگ لوله

SIRI ۹۱۱۸

۲ آزمون ابعادی
۱-۲ اندازه گیری قطر متوسط خارجی

SIRI ۲۴۱۲

۲-۲ ضخامت دیواره لوله

SIRI ۲۴۱۲

۳-۲ اندازه گیری دو پهنی

SIRI ۲۴۱۲

۳ آزمون مکانیکی
۱-۳ آزمون استحکام در برابر ضربه

ISIRI 11438

۲-۳ آزمون سفتی حلقوی
۴ آزمون دمایی
۱-۴ آزمون تعیین دمای نرمی ویکات

ISIRI 2414

۲-۴ آزمون  تعیین چگالی

ISIRI 7090-1

۳-۴ آزمون برگشت حرارتی

ISIRI 7671

۴-۴ مقاومت در برابر دیکلرومتان

ISIRI 10609

۵-۴ حداقل درصد حجمی pvc

 

لوله و اتصالات محافظ هادی UPVC

آزمایشگاه همکار شرکت پارس آزمای جامع با ارائه خدمات آزمایشگاهی دقیق و قابل استناد در زمینه لوله و اتصالات UPVC  محافظ هادی برق مطابق با آزمون های استانداردهای بین الملی و ملی تلاش می کند ایمنی و عملکرد محافظ های هادی را افزایش دهد.

فهرستی از آزمون‌های مربوط به  لوله های محافظ هادی برقی UPVC  به شرح ذیل می باشد:

 

ردیف آزمون ها شماره استاندارد
۱ آزمون ابعادی
۱-۱ اندازه گیری قطر خارجی

ISIRI 11215-1

۲-۱ میانگین قطر خارجی

ISIRI 11215-1

۳-۱ حداقل قطر خارجی

ISIRI 11215-1

۲ آزمون مکانیکی
۱-۲ آزمون بهم فشردگی

ISIRI 11215-1

۲-۲ آزمون ضربه

ISIRI 11215-1

۳-۲ آزمون خمش

ISIRI 11215-1

۴-۲ آزمون استقامت کششی

ISIRI 11215-1

۳ آزمون  دمایی
۱-۳ آزمون مقاومت در برابر گرما

ISIRI 11215-1

۲-۳ آزمون گسترش آتش

ISIRI 11215-1

۴ آزمون الکتریکی
۱-۴ آزمون استقامت دی الکتریکی

ISIRI 11215-1

۲-۴ آزمون مقاومت عایقی

ISIRI 11215-1

 

 

تست حفاظت محفظه Ik code

آزمون‌ حفاظت ضربه IK

درجه بندی  IK میزان حفاظت ارائه شده توسط محفظه لوازم الکتریکی در برابر اثرات مکانیکی خارجی (ضربه)  را تعیین میکند،IK به صورت IKXX نمایش داده می شود، که “XX” می تواند بین ۰۰ تا ۱۰ متغییر باشد.

انرژی ضربه بر حسب ژول، فاصله وزنه از محفظه بر حسب میلیمتر و جرم وزنه بر حسب کیلوگرم  جزء فاکتور های اساسی  این تست محسوب می شود.

تست حفاظت محفظه Ip code

درجه حفاظت Ingress Protection) IPxx)  میزان مقاومت تجهیزات الکتریکی در مقابل نفوذ ذرات جامد و آب را تعیین میکند. طبقه بندی حفاظت در استاندارد IEC 60529 با حروف IP به همراه دو رقم نمایش داده می شود. رقم اول درجه حفاظت در مقابل نفوذ در برابر ذرات جامد و رقم دوم درجه حفاظت در مقابل نفوذ مایع (آّب) را بیان می کند.

 

در تصویر زیر جزئیات آزمون های حفاظت در برابر جامدات و مایعات قابل مشاهده می باشد.

 

 

 

 

تست آتش

آزمون‌ شعله سوزنی  Flame retardant test 

آزمون شعله سوزنی  ( خطر آتش سوزی ) برای تست و ارزیابی خطر آتش سوزی مواد با استفاده از شعله آتش سوزنی صورت می گیرد. این آزمون اثر یک شعله کوچک بر روی نمونه آزمایشی را تعیین می کند. آزمون شعله سوزنی در بخش تولید و کنترل کیفیت دستگاه های روشنایی، الکتریکی ، لوازم خانگی، ، ابزار الکترونیکی، دستگاه الکتریکی و تجهیزات فنی استفاده می شود. همچنین مناسب برای صنایع مواد عایقی، پلاستیک ها و مواد جامد قابل احتراق می باشد.

آزمون شعله سوزنی مطابق با استاندارد بین المللی IEC 60695-11-5 و استاندارد ملی  ISIRI 3685 صورت میگیرد.

 

 

آزمون‌ سیم ملتهب  Glow wire test 

آزمون سیم ملتهب یک آزمون ایمنی الکتریکی برای ارزیابی مقاومت مواد عایقی مورد استفاده در دستگاه های الکتریکی در برابر شعله می باشد. بعبارتی  با گرم کردن بیش از حد یک قسمت، تاثیر احتمالی گرما در خرابی عملکرد دستگاه های الکتریکی را شبیه سازی میکند. هدف از این آزمون حفاظت در مقابل خطر آتش سوزی قسمتهای الکتریکی که می تواند مواد عایقی را به آتش بکشند، می باشند. دمای سیم ملتهب توسط کمیته تجهیزات الکتریکی به عنوان تابعی از احتمال بروز خطر آتش سوزی محصولات مورد استفاده تعیین گردیده است.

آزمون سیم ملتهب مطابق با استاندارد بین المللی  IEC 60695-10-2 و استاندارد ملی ISIRI 3134 صورت میگیرد.

 

 

Photography

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything embarrassing hidden in the middle of text.