خدمات آموزشی

download (7)

 

در واحد آموزش شرکت پارس آزمای جامع با توجه به تاثیر دانش فنی بر ارتقاء سطح کیفی محصولات، هر گونه خدمات آموزشی و پژوهشی اعم از برگزاری دوره های کار آموزی و کارگاهی بصورت عمومی و تخصصی مربوط به صنعت پلیمر، برق و IP Code در راستای استاندارد ملی محصول و ISO/ IEC 17025 و با ارائه گواهینامه معتبر ارائه میگردد و در این واحد آماده ارائه خدمات به کارشناسان و متقاضیان محترم خواهیم بود .

نحوه ثبت نام در دوره و یا کارگاه آموزشی در سایت :

  • تکمیل فرم ثبت نام آموزشی بصورت آنلاین و کتبی (فرم ثبت نام آموزشی به صورت WORD در زیر گروه آموزش قرار داده شده است) .
  • ارسال فرم تکمیل شده به صورت فکس و یا ایمیل به واحد آموزش شرکت پارس آزمای جامع و اخذ تادییه ارسال.
  • واریز وجه هزینه آزمون به صورت فیش بانکی و یا اینترنتی به شماره حساب اعلام شده و ارسال آن به شرکت پارس آزمای جامع پس از درج مشخصات متقاضی روی فیش.

(هزینه آموزش شامل مدت زمان آموزش ،جزوات آموزشی، پذیرایی، ناهار و صدور گواهینامه می باشد.)

  • به همراه داشتن دو قطعه عکس جهت الصاق روی گواهینامه آموزشی و یک برگ کپی شناسنامه و کارت ملی.
  • عنوان وتاریخ برگزاری دوره ها و یا گارگاههای آموزشی در سایت شرکت ،اعلام خواهد شد.

 

 

نحوه ثبت نام در دوره و یا کارگاه آموزشی در سامانه یکپارچه نظارت بر استاندارد:

در صورت نیاز به دوره آموزشی مورد نظر به کارشناس آموزش استان مربوطه مراجعه شده و ثبت نام توسط ایشان در سامانه یکپارچه نظارت بر استاندارد انجام می پذیرد.