خدمات آموزشی و مشاوره فنی

 

در واحد آموزش شرکت پارس آزمای جامع با توجه به تاثیر دانش فنی بر ارتقاء سطح کیفی محصولات ،هر گونه خدمات آموزشی و پژوهشی اعم از: برگزاری دوره های کار آموزی و کارگاهی بصورت عمومی و تخصصی مربوط به صنعت PVC و PE  ،در راستای استاندارد ملی محصول و ISO/ IEC 17025   و با ارائه گواهینامه معتبر ارائه میگردد ودراین واحد آماده ارائه هر گونه خدمات آموزشی به کارشناسان و متقاضیان محترم خواهیم بود .

ضمنا” در جهت بهبود شرایط تولید لوله و اتصالات و قبولی در  آزمون های مربوطه ، با هر گونه  خدمات مشاوره تولید و فنی در خدمت صنعتگران و تولید کنندگان گرامی هستیم .

Business metaphor. Isolated on white