آزمایشگاه لوله و اتصالات محافظ هادی UPVC

آزمایشگاه لوله و اتصالات محافظ هادی UPVC

آزمایشگاه همکار شرکت پارس آزمای جامع با ارائه خدمات آزمایشگاهی دقیق و قابل استناد در زمینه لوله و اتصالات UPVC  محافظ هادی برق مطابق با آزمون های استانداردهای بین الملی و ملی تلاش می کند ایمنی و عملکرد محافظ های هادی را افزایش دهد.

فهرستی از آزمون‌های مربوط به  لوله های محافظ هادی برقی UPVC  به شرح ذیل می باشد:

 

ردیف آزمون ها شماره استاندارد
۱ آزمون ابعادی
۱-۱ اندازه گیری قطر خارجی ISIRI 11215-1
۲-۱ میانگین قطر خارجی ISIRI 11215-1
۳-۱ حداقل قطر خارجی ISIRI 11215-1
۲ آزمون مکانیکی
۱-۲ آزمون بهم فشردگی ISIRI 11215-1
۲-۲ آزمون ضربه ISIRI 11215-1
۳-۲ آزمون خمش ISIRI 11215-1
۴-۲ آزمون استقامت کششی ISIRI 11215-1
۳ آزمون  دمایی
۱-۳ آزمون مقاومت در برابر گرما ISIRI 11215-1
۲-۳ آزمون گسترش آتش ISIRI 11215-1
۴ آزمون الکتریکی
۱-۴ آزمون استقامت دی الکتریکی ISIRI 11215-1
۲-۴ آزمون مقاومت عایقی ISIRI 11215-1