تماس با ماآدرس: سمنان- میدان استاندارد- بلوار محراب- پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان- ساختمان شهید شهریاری- طبقه سوم- واحد ۳۰۵

تلفکس:  ۳۳۶۰۵۰۶۶-۰۲۳ , ۳۳۶۰۵۰۲۴-۰۲۳

فکس: ۰۲۱۸۹۷۷۰۵۶۷

تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۱۴۲۹۹

تلفن تلگرام:۰۹۳۹۱۲۸۰۹۰۱

: Email

paj.company@yahoo.com

: Telegram

pars_azma_jam@

: Instagram

pars_azma_jame_company@