نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

شرکت بازرسی فنی پارس آزمای جامع کومش با ارائه تجهیزات تخصصی محافظت محفظه (IP & IK code) و پلیمر میزبان بادیدکنندگان محترم در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور  در محل نمایشگاه بین المللی بود. ادامه مطلب

هشتمین نمایشگاه بین المللی نو آوری و فناوری INOTEX

شهر هوشمند ، زندگی هوشمند

 

نمایشگاه بین­ المللی نوآوری و فناوری (INOTEX) طی شش دوره خود، میزبان شرکتهای فناور زیادی از کشورهای مختلف بوده است.ادامه مطلب