• دوره تخصصی و کارگاهی لوله و اتصالات UPVC فاضلابی به شماره استاندارد ۱-۹۱۱۹ و ۱-۹۱۱۸

۱ – دوره آموزشی پاییز و زمستان ۹۶:

• دوره تخصصی و کارگاهی لوله و اتصالات UPVC فاضلابی به شماره استاندارد ۱-۹۱۱۹ و ۱-۹۱۱۸

شاید این مطالب برای شما جالب باشند !