نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

شرکت بازرسی فنی پارس آزمای جامع کومش با ارائه تجهیزات تخصصی محافظت محفظه (IP & IK code) و پلیمر میزبان بادیدکنندگان محترم در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور  در محل نمایشگاه بین المللی بود. ادامه مطلب

نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

You May Also Like