خدمات آزمایشگاهی

شرکت فنی بازرسی پارس آزمای جامع ، مستقر در پارک علم و فن آوری دانشگاه سمنان ،دارای گواهینامه تایید صلاحیت ایران به شماره ۲۹۵۷ و استاندارد ISO/IEC 17025 از اداره استاندارد استان سمنان در زمینه تست انواع لوله و اتصالات و قطعات پلیمری و برقی UPVC ، پروفیل در و پنجره UPVC ، سیم و کابل برق و مخابرات و انواع تست درجه حفاظت محفظه IP و IK مورد استفاده در کلیه تجهیزات برقی، فاضلابی و آبرسانی ساختمانهای اداری و مسکونی، میباشد.

خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه لوله و اتصالات محافظ هادی UPVC
آزمایشگاه لوله و اتصالات آبرسانی و فاضلاب UPVC
آزمایشگاه پروفیل در و پنجره، ورق UPVC
آزمایشگاه سیم و کابل برقی و مخابراتی
آزمایشگاه آتش
آزمایشگاه حفاظت محفظه (IK,IP Code)

خدمات آزمایشگاهی

You May Also Like