آزمون های سیم و کابل برق و مخابراتی

پیشنهادات خدماتی ما شامل بررسی و ارزیابی دقیق انواع مختلف سیم و کابل با استانداردهای ملی و بین المللی برای افزایش ایمنی، بالابردن عملکرد وکیفیت محصولات می باشد. شرکت آزمایشگاه همکار پارس آزما جامع  آمادگی خود را برای همکاری و عقد قرارداد با تمامی ادارات و سازمان های استاندارد ، تولید کنندگان سیم و کابل و ادارات برق اعلام میدارد.

فهرستی از آزمون‌های مربوط به سیم و کابل ها با عایق و روکش پلی وینیل کلراید :

 

ردیف آزمون ها شماره استاندارد
۱ آزمون‌های ابعادی
۱-۱ اندازه‌ گیری ضخامت عایق ISIRI 5525-1-1
۲-۱ اندازه‌ گیری ضخامت روکش‌های غیر فلزی ISIRI 5525-1-1
۳-۱ اندازه‌ گیری ابعاد کلی ISIRI 5525-1-1
۲ آزمون مکانیکی
۱-۲ اندازه‌ گیری استقامت کششی و ازدیاد طول  قبل از کهنگی ISIRI 5525-1-1
۲-۲ اندازه‌ گیری استقامت کششی و ازدیاد طول پس از کهنگی ISIRI 5525-1-1
۳-۲ آزمون تلفات جرم ISIRI 5525-3-2
۳  آزمون دمایی
۱-۳ آزمون ضربه در دمای پائین ISIRI 5525-1-4
۲-۳ آزمون شوک حرارتی ISIRI 5525-509
۳-۳ آزمون فشار در دمای بالا ISIRI 5525-3-1
۴-۳ آزمون گسترش شعله در سیم ها ISIRI 3081
۵-۳ آزمون گسترش شعله در کابل‌ها ISIRI 3081
۴ آزمون الکتریکی
۱-۴ اندازه ‌گیری مقاوت عایقی ISIRI 607-2
۲-۴ اندازه‌ گیری مقاوت الکتریکی هادی ISIRI 607-2
۳-۴ آزمون ولتاژ روی کابل تکمیل شده ISIRI 607-2
۴-۴ آزمون ولتاژ روی رشته‌ها ISIRI 607-2