آزمون‌های درجه حفاظت محفظه IP و IK

بسیاری از تجهیزات برقی، الکتریکی باید به گونه ی انتخاب شوند که در مقابل نفوذ مایع و گرد و غبار، رطوبت و ضربه دارای مقاومت قابل اطمینانی باشند. میزان این مقاومت یکی از شاخصه های ایمنی در برق صنعتی و ساختمان می باشد. در این آزمایشگاه کلیه تجهیزاتی که به حفاظت توسط محفظه نیاز دارند، همچون ( کلیه قطعات الکترونیکی و میکروالکترونیکی، کلیه قطعات مکانیکی، انواع دوربین های مدار بسته، انواع لوله ها، کلیه قطعات برقی و روشنایی( چراغ ها)، انواع تابلو برق و جعبه تقسیم و …) مورد آزمون قرار می گیرد.

 

آزمون‌ حفاظتی IP

درجه حفاظت Ingress Protection) IPxx)  میزان مقاومت تجهیزات الکتریکی در مقابل نفوذ ذرات جامد و آب را تعیین میکند. طبقه بندی حفاظت در استاندارد IEC 60529 و ISIRI 2868 با حروف IP به همراه دو رقم نمایش داده می شود. رقم اول درجه حفاظت در مقابل نفوذ در برابر ذرات جامد و رقم دوم درجه حفاظت در مقابل نفوذ مایع (آّب) را بیان می کند.

 

در تصویر زیر جزئیات آزمون های حفاظت در برابر جامدات و مایعات قابل مشاهده می باشد.

 

آزمون حفاظتی IK

درجه بندی  IK میزان حفاظت ارائه شده توسط محفظه لوازم الکتریکی در برابر اثرات مکانیکی خارجی (ضربه)  را تعیین میکند،IK به صورت IKXX نمایش داده می شود، که “XX” می تواند بین ۰۰ تا ۱۰ متغییر باشد.

انرژی ضربه بر حسب ژول، فاصله وزنه از محفظه بر حسب میلیمتر و جرم وزنه بر حسب کیلوگرم  جزء فاکتور های اساسی  این تست محسوب می شود.